De Regeling

De Flextensie regeling biedt mensen met een bijstandsuitkering weer kansen om aan het werk te komen via tijdelijke opdrachten. De Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (www.nvsi.nl) biedt Gemeenten gebruik van de regeling aan.

De omvang van flexibele arbeid is afgelopen decennia sterk toegenomen. De Flextensie regeling maakt inzet vanuit de bijstand op tijdelijke opdrachten eenvoudiger, financieel lonend en zonder administratief gedoe. De makkelijkste manier om weer mee te doen. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft op basis van onderzoek geconcludeerd dat de Flextensie regeling een waardevol instrument is voor de deelnemende gemeenten.

Ook benoemt Staatssecretaris van Tamara van Ark het belang van het beslechten van de obstructies richting flexibele arbeid voor uitkerings-gerechtigden. Zie hiervoor haar brief van 27 december 2018.

Kandidaten maken vrijwillig gebruik van de Flextensie regeling. De deelnemende gemeente doet zijn best om kandidaten te plaatsen op een tijdelijke opdracht. Gedurende deze opdracht loopt de uitkering door en krijgt de kandidaat een extra vergoeding (premie arbeidsinschakeling) van 2 Euro netto per gewerkt uur. De opdrachtgever betaalt de gemeente een tarief per gewerkt uur vergelijkbaar met het wettelijk minimum (CAO) uurloon. Deelnemers ontvangen opgespaarde premie maximaal 2 maal per jaar en het totaal is gemaximeerd (2.500 Euro in 2019).

Waarom
Hoe werkt het

Zo loont werken voor de kandidaat en kan de opdrachtgever eenvoudig mensen uit de bijstand inzetten. De gemeente beperkt de uitkeringskosten zonder dat verrekening nodig is. De NVSI faciliteert gemeenten bij de administratieve en financiële afwikkeling en heeft deze uitbesteed aan Shared Value Projects BV (www.sharedvalueprojects.nl).