Toelichting op de regeling

Een opdracht

Werken met behoud van uitkering


De kandidaat werkt (tijdelijk) op vrijwillige basis met behoud van een bijstandsuitkering en ontvangt naast de uitkering per gewerkt uur een premie van 2 Euro netto plus eventueel de reiskosten. De regeling past daarmee binnen de Participatiewet
Totstandkoming


Een opdracht komt tot stand tussen gemeente, kandidaat en de werk-/opdrachtgever. De gemeente en werk-/opdrachtgever sluiten ter zake een overeenkomst. De opdracht wordt door de gemeente bevestigd aan de kandidaat.
Wat voor soort werk


Er zijn geen restricties verbonden aan het soort werk, zolang de kandidaat de werkzaamheden veilig, zonodig met passende begeleiding kan uitvoeren.
Duur van de opdracht


Om misbruik en verdringing te voorkomen is er een richtlijn voor de maximale duur van een opdracht vastgesteld. De gemeente bepaalt of er van deze richtlijn wordt afgeweken. De richtlijn voor maximale duur van de opdracht is 3 maanden bij 28 uur of meer per week of 6 maanden bij minder dan 28 uur per week.
Financiële afwikkeling


De NVSI en deelnemende gemeenten hebben de financiële en administratieve afwikkeling uitbesteed aan Shared Value Projects BV. Deze laatste organisatie factureert namens gemeenten de inhurende werk-/opdrachtgevers en betaalt premies uit aan de kandidaten Vragen en opmerkingen stelt u via de opgenomen contactgegevens.
Verzekering


De gemeente verklaart dat de bijstandsuitkering van de kandidaat gedurende de inzet doorloopt en dat de inzet plaatsvindt in het kader van de re-integratie van de kandidaat. De opdrachtgever stimuleert de kandidaat daartoe bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden en werkervaring. De kandidaat is tijdens de inzet geen werknemer van de (klant van de) opdrachtgever in de zin van het BW. De kandidaat wordt niet als werknemer aangemerkt en heeft dientengevolge geen recht op loon en daarbij bijbehorende elementen. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die de kandidaat aan persoon of goed overkomt tijdens de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever of, indien de opdrachtgever een intermediaire partij betreft, diens klant, dient voor eigen rekening een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De premie voor kandidaten

Reiskostenvergoeding


Bij de totstandkoming van een opdracht kan een afspraak worden gemaakt over het vergoeden van de reiskosten. Dat kan in de vorm van een kilometervergoeding of het vergoeden van de kosten voor Openbaar Vervoer.
Declaratie reiskosten


Om de reiskosten te declareren kan er gebruik worden gemaakt van ons formulier. Bij het declareren van de kosten voor Openbaar Vervoer ontvangen we graag de kostenbewijzen, bijvoorbeeld een OV transactie-overzicht of rittenkaartjes. De stukken kunnen worden gemaild naar admin@sharedvalueprojects.nl, of per post naar onderstaand adres: Shared Value Projects / Flextensie Postbus 248 2280 AE Rijswijk
Direct uitbetaald


In tegenstelling tot de premie wordt een reiskostenvergoeding direct bij verwerking uitbetaald.

Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding


Bij de totstandkoming van een opdracht kan een afspraak worden gemaakt over het vergoeden van de reiskosten. Dat kan in de vorm van een kilometervergoeding of het vergoeden van de kosten voor Openbaar Vervoer.
Declaratie reiskosten


Om de reiskosten te declareren kan er gebruik worden gemaakt van ons formulier. Bij het declareren van de kosten voor Openbaar Vervoer ontvangen we graag de kostenbewijzen, bijvoorbeeld een OV transactie-overzicht of rittenkaartjes. De stukken kunnen worden gemaild naar admin@sharedvalueprojects.nl, of per post naar onderstaand adres: Shared Value Projects / Flextensie Postbus 248 2280 AE Rijswijk
Direct uitbetaald


In tegenstelling tot de premie wordt een reiskostenvergoeding direct bij verwerking uitbetaald.

Overig

© 2019 Shared Value Projects