Betrokken Partijen

Kandidaten

De Flextensie regeling biedt kandidaten - op vrijwillige basis - een extra mogelijkheid om recente werkervaring op te doen en daarvoor financieel te worden beloond.  Bespreek de mogelijkheden met je contactpersoon bij de gemeente.

Werk-/Opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen eenvoudig – en dus ook tijdelijk - beschikbare kandidaten inzetten. De deelnemende gemeente selecteert één of meer kandidaten en biedt deze aan voor een tarief per uur (excl. BTW). De opdrachtgever bepaalt de duur van inhuur, maar is beperkt tot 3 maanden voor full time en 6 maanden voor part time inzet (minder dan 28 uur per week).

Opdrachtgevers kunnen er ieder moment voor kiezen om de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Zo kan eenvoudig in de praktijk kennis worden gemaakt met kandidaten uitkering uit hoofde van de participatiewet.

Zie contact voor deelnemende gemeenten.

Gemeenten

Door opdrachtgevers en kandidaten de Flextensie regeling aan te bieden worden 2 doelen tegelijk gediend. De gemeente creëert enerzijds een extra kans op uitstroom uit de uitkering en bespaart anderzijds over de gewerkte uren op de uitkeringslasten.

De regeling versterkt de dienstverlening richting kandidaten en werkgevers en kan gecombineerd worden met bestaande trajecten.

Deelnemende gemeenten kunnen bij deelname aan de regeling opdrachten voor afwikkeling aanmelden via het aanmeldformulier.